Lumarine tar nye steg for å realisere forretningsplanen

07. jun 2021

 

I starten av juni hentet Lumarine ny egenkapital på MNOK 75 for å videreutvikle sitt anlegg på Tjeldbergodden. Prosjektaktivitetene, som inkluderer kapasitetsøkning, infrastrukturforbedring, oppgradering av bygningsmasse og oppgrade...

Les mer