Generelt

Berggylt kan brukes som rensefisk på lik linje med rognkjeksen. Rensefisk er en samlebetegnelse for fisk som brukes til å fjerne lakselus fra laks i oppdrett. Berggylten er også kjent som den mest effektive lusejegeren og er aktiv i lavere temperaturer enn de andre leppefiskene men i varmere temperaturer enn rognkjeksen. Berggylt trives i temperert sjøvann.  Den er en svært ivrig og effektiv lusespiser på sensommeren, når lusepresset på laksen er aller størst Berggylten er en gjenganger i tarebeltet fra svenskegrensen til Trondheimsfjorden og er for mange forbundet med bryggelivet om sommeren. Om vinteren, derimot, trekker disse fiskene ned på dypere vann, ned til 200m. Berggylten smaker ypperlig som menneskemat. Når den er liten kan den lett forveksles med andre leppefisker, men skiller seg mer og mer ut fra andre norske fisker jo eldre den blir.

Leppefisk

Langs norskekysten lever det mange leppefiskarter som spiser krepsdyr, kråkeboller, muslinger, og snegler. Leppefisk er til god hjelp for annen fisk fordi den også spiser parasitter. Evnen til å rense parasitter fra annen fisk, har gjort leppefisken velkommen inn i laksemerdene. Berggylten er den største av leppefiskartene. 

Bærekraft

Oppdrettsnæringen av laks foretrekker en kombinasjon av rensefiskartene rognkjeks og berggylt, fordi de har litt forskjellige egenskaper. Berggylten er mest effektiv i varme perioder. Om vinteren med lave temperaturer sliter den, for da går den nesten i dvale. Rognkjeks derimot, er aktiv og effektiv i den kjølige perioden, men sliter i den andre enden av skalaen, når temperaturen stiger over 15–16 grader. Derfor er den idelle kombinasjonen av lusebekjempelsen i merdene en kombinasjon av disse to artene som utfyller hverandre. 

View the embedded image gallery online at:
https://lumarine.no/nb/produkter/berggylt#sigProIdc79df6abf4