Lokalisering og historikk

Lumarine Sleneset i Lurøy kommune ble etablert i 2014-2015 av Dan Kristian Larssen og fremstår som ett av norges mest moderne rensefiskanlegg. Selskapet het den gang Atlanctic Lumpus AS.  Anlegget var det første RAS anlegget i verden på rensefisk og er pioneer innen høy-intensiv marine saltvanns- RAS. Atlantic Lumpus AS ble kjøpt opp av Lumarine AS i juli 2019.

Produksjon/biologi

Rognkjeksanlegget på Sleneset består av 6 separate avdelinger, hver avdeling med eget vannbehandlingssystem. 

  • Klekkeri (gjennomstrømming)
  • Startforing (gjennomstrømming)
  • Påvekst (RAS)
  • FOU avd. 1, FOU avd. 2 og avd. FOU avd. 3 (RAS)

Produksjonslinje: Inkubering (KLEKKERI) -> larver (STARTFÔRING) -> yngel (SILO PÅVEKST) -> vaksinering og leveringsklar rognkjeks (KAR PÅVEKST)

Klekkeri/Startfôring: Befruktet rogn legges inn til inkubering i ca. 300 døgngrader før de klekkes til startfôringskar. Nyklekte larver er godt utviklet og lever på plommesekken i ca. to døgn før den tilvennes fast føde. Her screens fisken for aktuelle patogen før larvene sorteres og flyttes over til siloer i påvekstavdelingen på ca. 0,6 g.

Silo (påvekst): Etter at larvene er flyttet til siloer går fisken gjennom metamorforse og går fra å være larve til å bli yngel. Videre får yngelen stå mest mulig i fred til den er ca. 4 g, da sortes og flyttes de over i større kar i påvekstavdelingen.

Kar (påvekst): Etter sortering fra siloene står yngelen til den vaksineres på ca. 10 g. Etter vaksinering tildeles rognkjeksen et kar, hvor de står i ro i minimum 500 døgngrader til de er klar til levering på ca. 30-50 g, alt etter kundens ønske. Før utsett i sjø screenes fisken for aktuelle patogen etter kundens ønske.

Bilder fra anlegget

Produkter avd. Sleneset

  • Livssyklus Rognkjeksyngelen klekker fra en eggklump som rognkallen har voktet i to måneder. De vokser opp i tareskogen og sitter
    Les mer