Lokalisering og historikk

Lumarine Tjeldbergodden ligger i Tjeldbergodden Biopark i Aure kommune i Møre og Romsdal. Selskapet har sitt utspring i tidligere Njord Salmon AS. Selskapet ble sommeren 2019 oppkjøpt av Lumarine AS. Anlegget ble etablert i 2011 med mål om å utvikle et bærekraftig konsept for produksjon av postsmolt (storsmolt) til matfiskprodusenter. Anlegget er en videreføring av arealer og bygg fra piggvar-/kveite aktiviteter (1998-2004) og fra «torske-tiden» (2008-2011)

  • Historiske investeringer (infrastruktur og bygg/anlegg) >150 MNOK
  • Tomtearealer regulert for industriutvikling (Biopark) > 40 000m2

Produksjon/biologi

Vi produserer både berggylt og torsk på Tjeldbergodden. Berggylten produserer vi selv fra larve til sjøklar fisk, mens for torsken mottar vi yngel fra ekstern samarbeidspartner inntil vårt eget yngelanlegg på Tømmervåg begynner å leverere fisk til påvekst ultimo 2022.  

Bilder fra anlegget

Produkter avd. Tjeldbergodden