Lumarine AS ble etablert i 2015 med navnet Rognkallen AS, og var innledningsvis en produsent av rognkjeks. Selskapet ble etablert av folk med lang erfaring med oppdrett av nye arter og selskapet begynte sin aktivitet på Tømmervåg i Aure kommune.

I 2016 kom Kistefos inn på eiersiden og det ble gjort betydelige investeringer i ny infrastruktur ved anlegget på Tømmervåg. Anlegget fremstår som topp moderne og har hatt full produksjon av rognkjeks siden 2017. 

I løpet av første halvdel 2019 kjøpte Lumarine selskapene Njord Salmon AS på Tjeldbergodden og Atlantic Lumpus AS på Sleneset i Nordland. Disse selskapene er i dag Lumarine Tjeldbergodden og Lumarine Sleneset.

Gjennom FoU arbeid med utvalgte samarbeidspartnere ønsker vi å øke kunnskapen, samt utvikle ny og bedre teknologi og metoder som vil føre til økt dyrevelferd og en mer robust rognkjeks av høy kvalitet.

Styret

 • Erik Borgen

  Erik Borgen

  Styreleder
 • Kristian F Kværner Huseby

  Kristian F Kværner Huseby

  Styremedlem
 • Geir Spiten

  Geir Spiten

  Styremedlem