Lokalisering og historikk

Lumarine Tjeldbergodden ligger i Tjeldbergodden Biopark i Aure kommune i Møre og Romsdal. Selskapet har sitt utspring i tidligere Njord Salmon AS. Selskapet ble sommeren 2019 oppkjøpt av Lumarine AS. Anlegget ble etablert i 2011 med mål om å utvikle et bærekraftig konsept for produksjon av postsmolt (storsmolt) til matfiskprodusenter. Anlegget er en videreføring av arealer og bygg fra piggvar-/kveite aktiviteter (1998-2004) og fra «torske-tiden» (2008-2011)

  • Historiske investeringer (infrastruktur og bygg/anlegg) >150 MNOK
  • Tomtearealer regulert for industriutvikling (Biopark) > 40 000m2

Produksjon/biologi

Pr dato har vi leieproduksjon/påvekst av Berggylt på vegne av ekstern kunde. Vi tar imot fisken når den er mellom 5-20 gram og har den i vår produksjonslinje frem til den er ca 30-40 gram før den leveres tilbake til kunden. Anlegget har god kapasitet til denne type påvekstproduksjon. 

I tillegg har vi en avdeling som produserer postsmolt fra smolt opp til størrelse 5-700 gram før den leveres tilbake til kunde. Vår produksjon av postsmolt er basert på gjennomstrømning full salinitet (rent sjøvann).

Anlegget har pr dato 11 ansatte.

Bilder fra anlegget

Produkter avd. Tjeldbergodden

  • Bærekraftig produksjon Postsmolt er en relativt ny måte å produsere laks på i Norge. Når en setter ut smolt som
    Les mer
  • Generelt Berggylt kan brukes som rensefisk på lik linje med rognkjeksen. Rensefisk er en samlebetegnelse for fisk som brukes til
    Les mer