Velkommen til Lumarine

– din foretrukne oppdrettspartner

Virksomhetsområder og produkter

testbilde cod not for use

Torsk

Lumarine legger til rette for settefiskproduksjon av torsk på Tjeldbergodden

Les mer

Berggylt

Berggylt

Lumarine leverer rensefiskarten berggylt for bekjempelse av lakselus.

Les mer

Lumarine oppdrettsanlegg