Velkommen til Lumarine

– din foretrukne oppdrettspartner

Virksomhetsområder og produkter

testbilde cod not for use

Torsk

Lumarine legger til rette for settefiskproduksjon av torsk på Tjeldbergodden

Les mer

cod value chain

Lumarine oppdrettsanlegg