Velkommen til Lumarine

– din foretrukne oppdrettspartner

Virksomhetsområder og produkter

testbilde cod not for use

Torsk

Lumarine legger til rette for settefiskproduksjon av torsk på Tjeldbergodden

Les mer

Rensefisk og postsmolt
Vi leverer rensefiskartene berggylt og rognkjeks for effektiv bekjempelse av lakselus.

Vi kan også levere postsmolt opp mot 1 kg, som gir fordeler i forhold til utsett av vanlig smolt. 

Lumarine oppdrettsanlegg